كل عناوين نوشته هاي پوريا

پوريا
[ شناسنامه ]
من و مسئول ...... چهارشنبه 97/5/24
طلوع صداقت ...... دوشنبه 97/5/22
قد کشيدن خليج هميشگي فارس ...... يكشنبه 97/5/21
وزير کار بي کار شد! ...... پنج شنبه 97/5/18
صندلي رو به خانم ها! ...... چهارشنبه 97/5/17
ماهي قرمز ...... شنبه 96/12/26
من زنده نيستم ...... سه شنبه 95/11/5
چيز خاصي نبود اگر خاصش نمي کردند. ...... چهارشنبه 95/6/17
کانال تلگرام براي پيشواز غدير ...... يكشنبه 95/6/7
دموکراسي ...... يكشنبه 95/6/7
نگاهي به نيمه پر ليوان مرده پرستي ...... پنج شنبه 95/4/17
از تو به شدت متنفرم . ...... چهارشنبه 95/4/16
نعمت يعني ... ...... پنج شنبه 95/3/13
چرا نميفهميم کِِِي بايد لذت ببريم ؟ ...... شنبه 95/2/11
خارجي بودن يک نعمت است ...... جمعه 95/1/20
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها