شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام بر تمامي دوستان عزيزم !‏ اعم از منافقين؛ خائنين ؛ افسران جنگ نرم ؛ يا به قول جناب معزي هم بلاگي هاي جان !‏ در اين اتاق سعي داريم سوژه هايي كه از هم بلاگي هاي گلمون پيدا مي كنيم بزاريم .. و چه بهتر اگر سوژه از پورياي خطا كار باشه ! در كل هدفمون بيشتر از كل كل خندست ... :) پس به اعصاب خود مسلط و از خودتون دفاع كنيد !‏ .............*اطلاعيه مهم * : از اين پس در اين اتاق ميتوانيد حرکات کاربراني که از ديد خود حرکات پسنديده و زيبايي بوده است هم به عنوان تشويقي پارسي بلاگ در اين اتاق بگذاريد............................

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ دنياي ما آدم معموليا .. دنياي اتفاقاي اتفاقيه !! کم پيش مياد بدونيم چي پيش مياد !! نه آويزون کسي ايم ، نه کسي آويزونمونه !! دل نميشکنم حتي اگه بشکنن دلمونو !! ما آدم معموليا ، دنيامون "خاصه " .. بايد خاص باشي تا بفهميمون !!
جالينوس
جهت خالي نبودن عريضه
تسبیح دیجیتال
گروه اخطاري و تشويقي هاي پارسي بلاگ
vertical_align_top